1. Tilmelding.
Du kan tilmelde dig de forskellige hold 30 dage frem. Åben for tilmelding d. 15. i hver måned. Tilmelding sker i overensstemmelse med din type af medlemskab. Dvs. hvis du har et månedskort eller et klippekort, er der ingen begrænsninger inden for de 30 dage.
Tilmelding og afmelding kan ske via hjemmesiden www.indrero.nu
Holdbooking foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.

2. Fremmøde.
Ved manglende fremmøde til et hold mister du din gang/betaling, og et klip for dem der har et klippekort.

3. Afmelding.
Er du forhindret i at bruge din plads, skal du afmelde senest kl. 21.00 aftenen før holdstart. Der kan maksimalt ske afmelding 4 gange pr. måned.
Det er IKKE muligt for instruktøren at slette jer fra holdene, heller ikke ved at skrive til instruktøren via messenger eller privat.

4. Aflysning.
Alle hold på 5 personer eller derover kører. I tilfælde af kraftig regn aflyses holdet på dagen og betaling refunderes.

5. Medlemskab.

Månedskort:

Månedskort: Månedskort kan opsiges ved udgangen af indeværende måned plus en måned. Alle rettelser skal ske inde under medlemsoplysninger når du er logget ind på din personlige side. Ifald der opstår tvivl om, hvorvidt et månedskort er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra Indre Ro's email. Modtager du ikke svar på din skriftlige henvendelse indenfor 48 timer, så ring på tlf. nr. 20867652.

Bero: Ønsker du at sætte dit medlemskab på pause eller i bero i en periode koster det 150 kr.

Klippekort:

Et klippekort er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end medlemmet. Klippekort kan bruges hvis man ønsker fleksibilitet i en afgrænset periode. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Indre Ro. Det er indehaverens ansvar, at Indre Ro altid har de korrekte oplysninger. Klippekortet er gyldigt fra købsdato og gælder i 6 måneder, og det er ikke muligt at forlænge løbetiden yderligere.

Varighed og medlemskabstype:
Månedskort: Månedskort gælder 30 dage og starter den dag, du melder det til. Månedskort kan opsiges inden de 30 dage er gået. Alle rettelser skal ske inde under medlemsoplysninger når du er logget ind på din personlige side. Ifald der opstår tvivl om, hvorvidt et månedskort er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra Indre Ro's email. Modtager du ikke svar på din skriftlige henvendelse indenfor 48 timer, så ring på tlf. nr. 20867652.

Klippekort: Et klippekort kan ikke opsiges og slutter automatisk når kortet udløber. Eventuelle ubrugte klip refunderes ikke.

6. Betaling.
I medlemsbetingelserne kan der forekomme rettelser og/eller ændringer i henhold til de lovgivningsmæssige forhold. Ved nye faktiske eller privatretslige forhold kan Indre Ro være nødsaget til at ændre medlemsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil medlemmer blive varslet 30 dage før ændringerne træder i kraft.
Beløbet for dit medlemskab opkræves automatisk den dato i måneden du er tilmeldt og løber indtil du vælger at opsige dette. Herefter opkræves der automatisk for medlemskab via EasyMe.
Kvittering for din oprettelse fremsendes til den mailadresse, der er registreret på din medlemsprofil.

7. Fortrydelsesret
I henhold til dansk lovgivning har du altid 14 dages fortrydelsesret på et ubrugt produkt, løbende fra købsdatoen.
For online produkter gælder det at fortrydelsesretten kun er gældende, hvis du aldrig har været logget ind på platformen med det betalte materiale.
I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter”, hvis det på købstidspunktet fremgår hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at tilmelding og køb af live events er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding kan refunderes, hvis du er forhindret i at deltage. Du er dog altid velkommen til at overdrage din plads til en anden.

8. Personer under 18 år.
Er en person under 18 år, kan køb kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning, medmindre personen under 18 år, med forældrenes samtykke, selv kan betale for medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice.

9. Helbredstilstand og personskade.
Al træning, både fysisk og online, sker på eget ansvar. Indre Ro tager ikke ansvar for personskader på personer som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

10. Værdigenstande.
Indre Ro anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares inde i salen under træning. Indre Ro bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

11. Ordensregler.
Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk at medbringe påkrævet og relevant udstyr.

12. Udelukkelse af personer.
Indre Ro kan til enhver tid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

13. Billeder/Videooptagelse.
Under træning tages der billeder og der optages video til online træning, vidensdeling og markedsføring herunder på diverse sociale medier.

14. Ændring af medlemsbetingelser.
Indre Ro kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne inkl. priser. Væsentlige ændringer meddeles ved nyhedsmail og/eller på vores hjemmeside. Indre Ro har til enhver tid ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider ved opslag på hjemmesiden.

15. Datapolitik
For at kunne gennemføre en bestilling af ydelser på online platformen hos indrero.nu skal du oprette en konto. I den forbindelse beder vi dig om at angive dit fulde navn, e-mailadresse og postadresse. Oplysningerne bliver kun registreret for at afvikle dine bestillinger og lave intern statistik på Indre Ro. Alle oplysninger behandles fortroligt, og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Ved køb af fysiske produkter, såsom yogamåtter, behøver du ikke at oprette en konto. Dog skal personlige informationer, herunder fulde navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer angives ved køb. Alle personlige data lagres på ubestemt tid, eller indtil du selv anmoder om at de slettes. Sletning kan ske ved at rette henvendelse til lenette@indrero.nu Ved at oprette en konto, accepterer du samtidig at Indre Ro behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Indre Ro's privatlivspolitik. Samtidig erklærer du dig indforstået med, at Indre Ro til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Indre Ro såfremt du ikke overholder betingelserne for brug.